Info o táboře

JAK LETNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHÁ

První den kurzu jsou účastníci rozděleni do skupin po cca 15 lidech podobného věku a zájmů. Každá skupina pak celý týden pracuje s lektory na hlavním uměleckém projektu dle svého výběru (natáčení filmu,  příprava divadelní inscenace, příprava taneční choreografie atd.).

Krom práce na hlavních projektech čekají účastníky i volitelné workshopy, exkurze (do rádia, divadla či televize), letní aktivity (koupání, grilování) a zábavné večerní programy (Talent show, diskotéka, kino atd.). Poslední   den kurzu proběhne veřejná prezentace výsledků tvorby pro rodiče a přátele účastníků.

OBORY NA LETNÍ AMBROZIÁDĚ

Každý účastník v elektronické přihlášce napíše, o které obory umělecké činnosti se nejvíce zajímá. Na základě této volby pak bude zařazen do skupiny.

Nabídka oborů:

Činoherní herectví –  Alternativní herectví – Improvizace – Zpěv – Muzikál  

Výrazový tanec – Street dance – Hip hop –  Práce s mikrofonem – Televizní moderování 

Filmové herectví – Tvorba námětu a scénáře – Práce s filmovou technikou  – Filmový střih   –   Práce s divadelní technikou – Fotografování – Dabing

SKVĚLÍ LEKTOŘI A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Kvalita našich akcí stojí na špičkových profesionálech, které se nám podařilo získat do lektorského sboru. Mezi nimi najdete známé osobnosti, pedagogy středních a vysokých hereckých škol, profesionální rozhlasové a televizní moderátory, tanečníky, režiséry, herce z divadel a muzikálů.

CERTIFIKÁT Z AMBROZIÁDY JE DOPORUČENÍ DO SVĚTA PROFESIONÁLŮ 

Všichni účastníci Letní Ambroziády dostanou certifikát o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu (může se hodit u přijímaček na střední a vysoké školy).

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Účastníci budou pracovat v divadelním sále, tanečním sále, v dabingovém studiu a několika zkušebnách. Při výuce budou pracovat s moderní filmovou, zvukovou a světelnou technikou.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, UBYTOVÁNÍ, STRAVA

Na Letní Ambroziádě jsou kromě odborných lektorů i vedoucí tříd, kteří přebírají za nezletilé účastníky plnou zodpovědnost 24 hodin denně a starají se o ně mimo výuku. Ubytování je zajištěno přímo v prostorách, kde jednotlivé turnusy Letní Ambroziády probíhají. Účastníci spí ve vlastních spacácích v upravených školních třídách. Strava formou plné penze je zajištěna taktéž přímo v budově či těsně přilehlých prostorách. Samozřejmostí je celodenní pitný režim.

CO MÍT S SEBOU

  • Vyplněnou a podepsanou Kartu účastníka (ke stažení ZDE)
  • Lékařské potvrzení (dle současné legislativy je povinné a platí nově na dva roky na všechny dětské zotavovací akce)
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • Spacák a karimatku nebo nafukovací lůžko
  • Hygienické potřeby, volné pracovní oblečení, oblečení na diskotéku, přezůvky, plavky, přiměřené kapesné, můžete přibalit i to, co se dá využít k umělecké práci (např. hudební nástroj, mp3 přehrávač, kostým, taneční šaty atd.).

ZAČÁTEK A KONEC LETNÍ AMBROZIÁDY – DOPRAVA

Doprava na všechny turnusy v ČR i SR je individuální. Nástup je vždy v první den turnusu mezi 10,00 a 10,30 (účastníci, kteří prokáží vzdálenost bydliště nad 150 km od místa konání mohou po domluvě nastoupit už o den dříve večer). Závěrečná veřejná produkce projektů Letní Ambroziády, na kterou jsou zváni všichni rodiče, přátelé a další hosté, se bude konat poslední den pobytu od 10.00 do cca 15.00.

KOLIK STOJÍ LETNÍ AMBROZIÁDA?

Účastnický poplatek za týdenní turnus je stanoven na 7 490,- Kč / 299 €.

  1. Pedagogický a zdravotní dozor (i noční)
  2. Organizovaný program umělecký program
  3. Ubytování (společné soc. zařízení a sprchy v budově)
  4. Strava – plná penze
  5. Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění storno pobytu

JAK SE PŘIHLÁSIT NA LETNÍ AMBROZIÁDU? 

Výhradně pomocí elektronické přihlášky, která je k dispozici ZDE. Během několika minut po odeslání přihlášky vám na email, který uvedete v přihlášce přijde potvrzení o přijetí. Platbu proveďte do sedmi dnů od obdržení potvrzení o přijetí na účet číslo: 107-948 810 0267/0100 (KB).

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Nikola Krejčová
Ředitelka společnosti

„Vážení rodiče,
vybrat pro své dítě smysluplnou aktivitu na prázdniny je v současné záplavě nabídek táborů velmi složité. Ambrozia nabízí všem mladým zájemcům o umění místo, kde se setkají s vrstevníky se stejnými zájmy a pod vedením zkušených lektorů se mohou něco přiučit. Kurzy pro děti pořádáme už od roku 2004. Věřím, že stále přibývající počet účastníků (nyní přes 2000 ročně) ve spojení se zvučnými jmény lektorů a profily našich úspěšných absolventů dává o Ambrozii dostatečný obrázek. Bude nám ctí, pokud se k nám i vy přidáte a rozšíříte naše řady na některém z turnusů.“

Petra Tichá
Hlavní zdravotník Ambrozie

„Jsem nejenom zdravotnice a školitelka českého Červeného kříže, ale také ředitelka v mateřské školce a hlavně trojnásobná matka. Proto vím, že úkolem zdravotníka není pouze vydávání léků. Na všechny turnusy vysíláme zkušené a proškolené zdravotníky, kteří dětem dokáží pomoci či poradit v případě jakýchkoli zdravotních komplikací. Naši zdravotníci na turnusech také dohlížejí na hygienu, pitný režim, pořádek na pokojích, dostatek spánku, pohyb na slunci atd.“

Mgr. Renáta Šafářová
Metodik prevence

„Jsem metodička prevence na základní škole v Hradci Králové. Tuto pozici dnes mají ze zákona všechny základní školy a jsem moc ráda, že Ambrozia se rozhodla tuto pozici na svých táborech dobrovolně také zřídit. Mým cílem je, aby se děti na Ambroziádě cítily nejen šťastně a spokojeně, ale i bezpečně. Sledujeme projevy dětí zejména v oblastech prevence šikany, prevence požívání alkoholu, návykových látek či kouření. Velice se snažíme, aby se případné nevhodné počínání jednotlivce neodrazilo v chování celého kolektivu.“

NAPSALI NÁM ÚČASTNÍCI AMBROZIE

“…Jsem ráda, že existuje místo, kde nemám potřebu se před nikým přetvařovat a můžu se chovat tak, jak by to třeba jiným mohlo připadat divný. Takže Vám všem moc děkuju za další skvělej týden. Budete mi hrozně chybět.”

 

KDY A KDE PŘESNĚ PROBÍHAJÍ JEDNOTLIVÉ TURNUSY?

 
Hradec Králové (4. – 10.7.2021 a 11.7. – 19.7.2021)

V Hradci Králové využíváme již od roku 2007 budovu základní školy Pouchov, která se nachází v okrajové části města. Výuka bude probíhat ve školním divadelním sále, v několika zkušebnách, dabingovém studiu a na prostorném venkovním dvoře.

Mapa a popis cesty ZDE

Zlín (4. – 10.7.2021)

Ambroziáda ve zlínském kraji má tradici již od roku 2018. Letos proběhne na Střední zdravotnické škole ve Zlíně, kde pro umělecké projekty využijeme místní aulu. Ubytováni budeme v nedalekém Domově dětí a mládeže. 

Mapa a popis cesty ZDE

Brno (11. – 17.7.2021 a 18. – 24.7.2021)

Oba brněnské turnusy proběhnou v prostorách Základní školy Bosonožská v Brně – Starém Lískovci. V budově školy budou účastníci zejména ubytováni a stravováni. Výuka bude probíhat i v okolních kulturních centrech: ve velkém sále místní Sokolovny, v tanečním studiu B-fresh, či ve Středisku volného času Labyrint.

Mapa a popis cesty ZDE

Praha (11. – 17.7.2021, 18. – 24.7.2021 a 25.7. – 31.7.2021)

Všechny tři pražské turnusy opět proběhnou v budově Základní školy Táborská, která je umístěna přímo v centru Prahy. Pracovat budeme nejen ve skvěle vybaveném divadelním sále, ale také v několika zkušebnách, v dabingovém studiu či na venkovních terasách.

Mapa a popis cesty ZDE

Olomouc (1. – 7.8.2021)

Olomoucký turnus opět proběhne na Masarykově základní škole Velká Bystřice. Pro naše potřeby budeme mít pronajaté kulturní centrum. 

Mapa a popis cesty ZDE

České Budějovice (1. – 7.8.2021)

Ambroziáda v jihočeském kraji má tradici již od roku 2017 a letos se opět uskuteční v Kaplici. Ve městě s bohatou divadelní tradicí budeme na Základní škole Fantova, v jejíchž zahradách nás čeká grilování i letní kino. Některé večerní programy navíc proběhnou v místním moderním Kulturním domě.

Mapa a popis cesty ZDE

Jihlava (8. – 14.8.2021)

Turnus proběhne v budově Základní školy Křížová, která se nachází přímo v centru Jihlavy. K dispozici nám zde bude vybavená střižna a herecké zkušebny. Večerní programy budou probíhat v nedalekém divadle Diod. Opět se můžeme těšit i na grilování na školním dvoře. 

Mapa a popis cesty ZDE

Plzeň – Město Touškov (8. – 14.8.2021)
Plzeňský turnus se letos opět uskuteční na Základní škole ve Městě Touškov. Pro naše potřeby budeme mít také ve městě pronajaté kulturní centrum. Budeme pracovat i v několika zkušebnách a v dabingovém studiu. Budova má i svůj vekovní dvůr, kde bude probíhat část výuk.

Mapa a popis cesty ZDE

Plzeň – Rokycany (15. – 21.8.2021)

Druhý plzeňský turnus se letos opět uskuteční na Základní škole Míru v Rokycanech, která se nachází přímo v centru města. Na večerní programy je ve škole připravená aula a k umělecké výuce nám poslouží i velký dvůr a zkušebny. 

Mapa a popis cesty ZDE

Ostrava – Vratimov (15. – 21.8.2021)

Ambroziáda v Ostravě má tradici již od roku 2018. Letošní turnus proběhne opět na Základní škole Masarykovo náměstí ve Vratimově, na okraji Ostravy. V prostorách školy vznikne divadelní sál, herecké zkušebny i dabingové studio.

Mapa a popis cesty ZDE

Místa konání kurzů se mohou v návaznosti na rekonstrukce škol změnit. Vždy však pouze v rámci konkrétního regionu. 

NAPSALI NÁM ÚČASTNÍCI AMBROZIE

“Dřív jsem měla hroznou trému a úplně mě to změnilo, nebojím se vystupovat před lidmi! Určitě budu jezdit dál.” 

“Posunula mě dál především v hereckých zkušenostech, díky kterým jsem dostala roli v seriálu.”

“Zase jsem si něco urovnala, a naprostou zkroutila záda:-D Bezkonkurenčně nejlepší týden v roce, a letos budou ještě 2 Ambrozky!” 

“…Konečne jsem se dostala po měsíci domu a vyspala se do růžova. Vstala jsem a přemýšlela jsem, sakra, co já budu dělat bez těch skvělých lidi. Chtěla bych vám poděkovat za super turnusy, na kterých jsem mohla být s vámi. Mám vás hrozně ráda.”